ποιοι είμαστε

Η Πολιτιστικη Ομάδα Φράγμα ιδρύθηκε το 1984 με έδρα τα Λεχαινά της Ηλείας και κύριους σκοπούς τις εκδόσεις βιβλίων και περιοδικού, τη διοργάνωση πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων και τη μελέτη και ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού, την ενεργοποίησης και συμμετοχή των πολιτών και ιδαιίτερα της νεολαίας στην πολιτιστική κίνηση και δημιουργία.
Η νομική μορφή της Ομάδας είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.
Ιδρυτικά μέλη είναι οι Γιώργος Γώτης, Θανάσης Κεφάλας, Διονύσης Κράγκαρης, Χρήστος Nτάντος, Π.Α. Σινόπουλος, Ανδρέας Φουσκαρίνης και Ελένη Ψυχογιού.
Η Πολιτιστική Ομάδα Φράγμα αποτελεί τη φυσική συνέχεια του συλλόγου «Μορφωτική Ενωση Λεχαινών ο Ανδρέας Καρκαβίτσας» που ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα τις δεκαετίες 70 και 80, αφού όλα τα μέλη του Φράγματος διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ύπαρξη, τη δράση και κυρίως στο περιοδικό «Διάλογος» και τις εκδόσεις του «Καρκαβίτσα».

Advertisements