Γεώργιος Καμίνης

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνήγορος του Πολίτη

ΣΠΟΥΔΕΣ
Πτυχίο Νομικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1980)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Δημόσιο Δίκαιο «Diplôme d’études approfondies (D.E.A.) », Université de Paris II (1982)
«Doctorat d’Etat en Droit », με θέμα: «La transition constitutionnelle en Grèce et en Espagne », Université de Paris I (1989)

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
1982: Επιστημονικός Συνεργάτης στη Β΄ Έδρα Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
1982- : Δικηγόρος Αθηνών
1984-1986: Μαδρίτη (Ισπανίας), όπου εκπονεί τμήμα της διδακτορικής διατριβής του, και παρακολουθεί συγχρόνως μαθήματα ισπανικού και συγκριτικού συνταγματικού δικαίου στο Κέντρο Συνταγματικών Σπουδών (Centro de Estudios Constitucionales).
1991:Λέκτορας στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
1993-1994: Χαϊδελβέργη (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας), ασχολείται με το συγκριτικό δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.
1998- : Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
1989- : Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Κοινοβουλευτικών Μελετών και Ερευνών της Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων. Δικηγόρος Αθηνών
1998–2003: Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
2003- : Συνήγορος του Πολίτη

ΕΡΓΟ
Κυριότερα έργα:
Α) La transition constitutionnelle en Grèce et en Espagne  (Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1993 Bibliothèque Constitutionnelle et de Science Politique, tome 76). Τιμήθηκε με το βραβείο «Paul Deschanel»
Β) Παράνομα αποδεικτικά μέσα και συνταγματική κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων (Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Γερμανική

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης
Μέλος του Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης»
Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Σύγχρονα Θέματα»

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s